Licitació servei de captura, esterilització i solta de gats de colònies dels carrers

S'inicia termini de presentació d'ofertes per a la licitació de contracte menor per a captura, esterilització i solta de gats de colònies dels carrers
Imagen relacionada

L'existència en determinats punts d'Alacant de colònies de gats sense amo fa aconsellable un control i vigilància d'aquests llocs on es concentren els gats per a evitar riscos higienicosanitaris com la transmissió de malalties infectocontagioses a persones o altres animals, parasitosi o escampada de fem a la via pública per ruptures de les bosses de residus.

Per això, es considera convenient per als interessos municipals i per al control de la salubritat pública, que es procedisca al control sanitari de les colònies de gats dels carrers, mitjançant la seua recolllida, trasllat, esterilització de gates i/o castració de gats, en clíniques veterinàries autoritzades, i la seua posterior devolució a la corresponent colònia on habitaven o donar-los en adopció, la qual cosa es denomina “Projecte CES”.

Per a escometre aquest projecte, l'Ajuntament ha accedit a la “Convocatòria per a la concessió de subvencions, per a tractaments d'esterilització de colònies de gats sense propietari, en municipis de la província”, aprovada per la Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial en sessió ordinària del dia 2 de maig de 2018 (BOP d'Alacant núm. 90, de 14 de maig de 2018), que finançarà el “Projecte CES”.

La contractació PER LOTS del servei de captura, esterilització i solta de gats de colònies dels carrers al municipi d'Alacant tindrà per objecte:

Captura dels animals, trasllat a clínica veterinària i una vegada esterilitzats, solta en la seua colònia. (LOT 1).

Recepció, registre i avaluació de l'estat sanitari, esterilització, identificació i marcatge dels animals (es divideix en cinc lots: LOTS 2, 3, 4, 5 i 6).

Els/les licitadors/es hauran de presentar la seua oferta juntament amb la documentació que figura en els plecs.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 18 de juny al 2 de juliol, ambdós inclosos.

HORARI DE PRESENTACIÓ:

  • 18 i 19 de juny: 8.30 a 13.30
  • 20 i 21 de juny: 10.00 a 13.30 h
  • 22 i 25 de juny: les dependències municipals romandran tancades
  • 26 al 29 de juny: de 9.00 a 14.30 h
  • 2 de juliol: de 8.00 a 14.00 h

FORMA DE PRESENTACIÓ: presencial

LLOC DE PRESENTACIÓ: Servei de Sanitat i Protecció Animal, al C/ Cervantes, núm 3, 1a planta (Alacant).

 

Informació complementària