La Junta de Govern Local aprova la contractació d'un total de 74 persones

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Desocupats de llarga duració i majors de 30 anys

Plan 'Avalem Experiencia'

Alacant, 14 de desembre de 2017

La Junta de Govern Local aprova la contractació d'un total de 74 persones en situació de desocupació de llarga duració i parats majors de 30 anys.

Ambdós sectors de població es beneficien de la subvenció tramitada per la Regidoria de Recursos Humans i Qualitat, amb una quantia de més d'un milió d'euros, a través dels projectes EMCORD i EMCORP, del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat la contractació temporal de desocupats de llarga duració i aturats majors de 30 anys, culminant així el procés iniciat el passat mes de juliol, quan es va sol·licitar la inclusió de l'Ajuntament d'Alacant en el marc de les convocatòries d'EMCORD i EMCORP.

Alacant rebrà 1.011.075,88 euros destinats a la contractació de 50 persones en situació de desocupació de llarga duració, que seran preseleccionades pel Servici Valencià d'Ocupació, d'acord amb el que preveu els diferents servicis municipals per a l'execució dels projectes vinculats al programa EMCORP, amb la provisió següent:

  • 34 llocs de Tècnic Superior (A1) 
  • 9 llocs de Tècnic Mig (A2)
  • 2 llocs de Tècnic Auxiliar (C1)
  • 2 llocs d'Administratiu (C1) 
  • 2 llocs d'Auxiliar (C2)

Per altra banda, 24 persones majors de 30 anys que figuren com a demandants d'ocupació, obtindran un contracte d'obres i servicis dins del programa EMCORP, resultant d'un procés de selecció idèntic al destinat als aturats de llarga duració. En este cas l'import de la subvenció concedida per a garantir aquestes ocupacions és de 296.211,90 euros que permetran la incorporació de:

  • 8 llocs d'ayudante/peón (C2) 
  • 8 puestros d'oficial (C2) 
  • 8 llocs de titulats mitjans de FP o equivalent a Tècnic Auxiliar (C1)

A fi de no incrementar el gast de personal previst per a 2017 i 2018 en els pressupostos municipals, el cost d'estes 74 contractacions s'ajustarà a la quantia subvencionada, sense que estes puguen experimentar increments retributius, ajustant-se així a la normativa legal aplicable al personal contractat per a la realització de programes públics de formació i foment de l'ocupació, al ser este el cas dels projectes EMCORD i EMCORP.

Cal recordar que, durant el present mandat i des de l'Ajuntament d'Alacant, s'han dut a terme distintes iniciatives dirigides a la creació d'ocupació, entre la qual pot destacar-se la convocatòria d'ocupació públic més important en 12 anys amb un total de 61 places.

 

Informació complementària