Gir de rebuts a les escoles infantils municipals. Curs 2021-2022.

Circular informativa sobre l'emissió dels rebuts corresponents al curs escolar 2021-2022.
Imagen relacionada

Per la present, s'informa que els rebuts corresponents a setembre i successius mesos, començaran a passar-se al cobrament en els pròxims dies, deixant transcórrer almenys un període de quinze dies entre un càrrec i el següent, a fi de poder regularitzar gradualment les emissions dels rebuts, fins que aquestes s'efectuen de conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola infantil.