La Diputació subvenciona el projecte CES de colònies felines d'Alacant per a 2022

S'ha concedit una subvenció de 10.599,84 euros per a l'esterilització de colònies felines de gats sense amo del municipi.

gatos sin dueño colonia felina

La Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant va acordar en sessió celebrada amb data 25 de juliol de 2022, una ajuda econòmica a l'Excm. Ajuntament d'Alacant per import de 10.599,84 euros que seran destinats íntegrament a tractaments d'esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari a realitzar en anualitat 2022, dins del marc del projecte CER (captura, esterilització i retorn de gats ferals) que es desenvolupa des de l'any 2015 en el nostre municipi. Aquest projecte té com a fi estabilitzar les colònies felines registrades i minimitzar riscos higienicosanitaris. Aquestes colònies són aquelles que es troben en llocs on no causen molèsties i la gestió de les quals siga adequada i ètica, d'acord amb el que es preveu en l'Ordenança municipal de tinença, benestar i protecció dels animals (arts. 65 a 67).