Concessió de Subvencions de Cooperació Internacional

Anuncio del acuerdo de concesión de Subvenciones en Cooperación Internacional
logo de cooperación

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 23 de desembre de 2021, va adoptar el següent acord:

"CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN EL CAMP DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI D'ALACANT, ANY 2021".

Informació complementària
Documentación: