Bo infantil curs escolar 2021-2022

Justificació mensual d'assistència de l'alumnat
Imagen relacionada

Aquest curs, les persones responsables legals de l'alumnat de 0 a 2 anys beneficiari de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana, podran realitzar la justificació mensual d'assistència dels seus fills/as al centre, de dues formes diferents: a través del seu correu electrònic (com s'ha fet durant els últims cursos) o a través d'una APP que s'ha dissenyat per a això.

Per això, és important que les persones responsables legals de l'alumnat beneficiari, s'asseguren que el correu i/o número de telèfon que es van facilitar en les sol·licituds d'ajuda i que per tant, figuren en l'aplicació del bo infantil, estan i es mantinguen actualitzats.

S'adjunta a la present notícia, les instruccions facilitades per l'oficina tècnica del bo infantil per a realitzar la justificació d'assistència, que inclou unes infografies que detallen de manera senzilla i esquemàtica, els passos per a realitzar la justificació.

Informació complementària