Adjudicat el servei d'atenció a migrants per 450.000 euros

Inclou els serveis d'acolliment, informació, mediació, orientació i assessorament jurídic.

María Conejero

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alacant va aprovar, el dijous 14 de juliol, en sessió extraordinària i urgent l'adjudicació dels serveis d'acolliment, informació, mediació, orientació i assessorament jurídic que es presta en les Oficines d'Atenció a les Persones Migrades ‘Pangea’, per 459.411,28 euros, per a un període de dos anys amb una possible pròrroga d'un any més.

El concurs s'ha adjudicat en dos lots, el primer referit als serveis d'acolliment, informació, mediació i orientació, que ha prestarà l'Associació per la Interculturalitat a Alacant ‘*Babelia’, que ha presentat una oferta de 373.402,06 euros; mentre que el segon lot, dirigit al servei d'assessoria jurídica, li ha correspost a Moisés Cabeza Requena per 86.009,22 euros.

Informació complementària