Reglament de règim intern del Consell Interdepartamental de Joventut de l’Ajuntament d’Alacant