Imagen relacionada

Equipaments - Esports

Instal·lacions esportivesCamps de futbol

Vista camp de futbol
1 Camp de futbol 11 de gespa artificial, que pot dividir-se en dos camps transversals de futbol 7. Vestuaris Neteges Públiques. Preus: Consultar Ordenanza de preus públics. Lloc i forma de reserva: En les Oficines de la Regidoria d’Esports d’Alacant.

Oficines tramitadores

Oficines de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alacant. S'hi poden realitzar diversos tràmits com la reserva d'instal·lacions esportives, inscripció en cursets, compra d'abonaments...