Equipaments - Regidoria de Medi Ambient

Espais polivalents, Recursos educatius

CEAM Benacantil Centre Blau
El CEAM Benacantil disposa d’una aula d’ús múltiple per a l’educació ambiental i compta amb una exposició permanent de flora i fauna de l’entorn. Centra la seua activitat com a base d’un itinerari mediambiental al Benacantil, a priori destinat a l’alumnat dels centres escolars del terme municipal d...
El Centre d’Educació Ambiental de l’Illa de Nova Tabarca (CEAM) es va inaugurar el 2006. En coordinació amb el Museu Nova Tabarca, el CEAM compta amb un programa complet pluridisciplinari d’educació ambiental i coneixement dels valors patrimonials de l’illa, podent acollir grups, amb la...