Imagen relacionada

Enlaces - Comerç, Consum i Sanitat

Agència de Seguretat Alimentària

Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC)

A Alacant, l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial, és la unitat administrativa que s'adscriu i s'identifica amb el Departament de Promoció Comercial de l'Ajuntament d'Alacant. Participa i col•labora amb les actuacions de formació i informació programades anualment per...

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Pròximes donacions a la província d’Alacant

Diari de la Seguretat Alimentària

Directori comercial Comunitat Valenciana:

El portal del comerciant

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana

Mercats municipals d'Alacant

Ministeri d'Agricultura i Pesca

Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)

Revistas y boletines relacionados con consumo

PAC Lucentum. Urbanisme Comercial

El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística.

El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (PAC-Lucentum) es va elaborar el 1998.
Va ser reconegut pel Ministeri...

Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal