Imagen relacionada

Enlaces - Comerç, Consum i Sanitat

Agència de Seguretat Alimentària

Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC)

A Alacant, l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial, és la unitat administrativa que s'adscriu i s'identifica amb el Departament de Promoció Comercial de l'Ajuntament d'Alacant. Participa i col•labora amb les actuacions de formació i informació programades anualment per...

Centenari Mercat Central

Web en la qual apareixen les activitats que es realitzaran fins al 12 de novembre de 2022 amb motiu de la celebració del Centenari del Mercat Central d'Alacant.

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Pròximes donacions a la província d’Alacant

Diari de la Seguretat Alimentària

Directori comercial Comunitat Valenciana:

El portal del comerciant

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana

Mercats municipals d'Alacant

Ministeri d'Agricultura i Pesca

Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)

Revistas y boletines relacionados con consumo

PAC Lucentum. Urbanisme Comercial

El PAC Lucentum és un instrument per al diagnòstic del comerç a la ciutat d'Alacant, des d'una perspectiva múltiple: sociològica, econòmica i urbanística.

El primer Pla d'Acció Comercial d'Alacant (PAC-Lucentum) es va elaborar el 1998.
Va ser reconegut pel Ministeri...

Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal