Perfil de Contractant Ajuntament d'Alacant

El 'Perfil de Contractant' és un servei que es difon a través d'Internet com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l'activitat contractual de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.