GVA Labora

La missió de GVA Labora és treballar per i per a l'ocupació, oferint als ciutadans de la Comunitat Valenciana la possibilitat de millorar-ne la capacitació professional i la promoció individual, per a la incorporació, el reingrés o el manteniment en el mercat laboral i a les empreses la possibilitat de satisfer les seues necessitats d'ocupació, facilitant-los les mesures, els mecanismes i els intsruments adequats per a això.