Imagen relacionada

Documents - Ocupació i empresa

Guies didàctiques

Guia Municipal de Recursos Educatius que s'oferix als centres docents de la ciutat que inclou activitats, visites, tallers, itineraris, teatre, xarrades, etc., les quals es desenvolupen en horari...
Guia pràctica per a planificar i desenvolupar una idea de negoci. Realitzada pel Centre de Promoció d'Ocupació Juvenil de la Regidoria de Joventut .

Altres documents

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de la ciutat d'Alacant
Acuerd del Ple per la aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de...