Documents - Regidoria d'Ocupació i Foment

Altres documents

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de la ciutat d'Alacant
Acuerd del Ple per la aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors de...