Directori Municipal - Vicesecretaria

Contacto

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
03002

La Vicesecretaria té com a missió principal la realització de les funcions comprensives de la fe pública i l'assessorament legal, sense perjudici d'aquelles altres atribucions que li conferisquen els Òrgans de Govern Municipals.