Directori Municipal - Servici Jurídic Municipal

Contacto

Telèfon: 
965145639

Ubicación

Calle
Jorge Juan
21
03002
Edificio Municipal “Puerta Ferrisa”

L'Assessoria Jurídica té com a missió principal la representació i defensa de l'Ajuntament davant qualsevol jurisdicció i instància, i l'assessorament als òrgans de govern municipals.