Directori Municipal - Servici de Neteja i Gestió de Residus

Contacte

Telèfon: 
965149256

Ubicació

Plaza
Ayuntamiento
5
03002

Dins del Servei s'inclouen els òrgans següents:
    • Departament jurídic administratiu
        ◦ Unitat d'atenció al ciutadà
    • Departament tècnic de neteja viària i gestió de residus
        ◦ Unitat de control de la recollida de residus
        ◦ Unitat tècnica de tractament i eliminació de residus
        ◦ Unitat d'inspecció