Directori Municipal - Intervenció General de l'Ajuntament

Contacto

Telèfon: 
965149652
Fax: 
965149378

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
3ª planta
03002

La Intervenció General de l'Ajuntament té com a missió principal el control de tots els actes relatius a la gestió econòmica de l'Ajuntament, dels Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils dependents de l'Ajuntament, en la seua triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

La Intervenció General de l'Ajuntament s'estructura en una única àrea que al seu torn s'estructura en els departaments següents:

Àrea d'Intervenció:

  • Departament Jurídic de Fiscalització
  • Departament Tècnic de Sistemes d'Informació Pressupostària i Comptable
  • Departament de Comptabilitat
  • Depaprtament de Control Financer

Altres telèfons:

  • Registre de proveïdors (factures): 965 149 391