Directori Municipal - Departament Tècnic de Protecció Civil i Gestió d’Emergències

Contacto

Telèfon: 
965928925

Ubicación

Calle
Italia
21
03003
Antiguo Parque de Bomberos

El Departament Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències té com a missió principal garantir la coordinació preventiva i operativa pel que fa a la protecció de les persones i béns davant dels danys produïts per les situacions d'emergència en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitats públiques, per mitjà de la realització d'activitats que permeten evitar-les, reduir-ne els efectes, reparar els danys i, si és el cas, contribuir a corregir-ne les causes productores.

Davall la dependència d'este Departament es troba l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.

Altres telèfons:

  • Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil: 965 920 486
  • Departament Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències: 965 928 925 – 965 922 576