Directori Municipal - Departament de Relacions amb el Contribuent

Contacto

Telèfon: 
965149389
965149385
965149383

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
Planta Baja
03002

Realitza les funcions següents:

  • Informar el contribuent de totes les qüestions que se li presenten en relació amb els tributs municipals. 
  • Emissió dels documents cobradors, en els períodes voluntaris. 
  • Recepció de declaracions liquidacions i assistència als interessats en la seua confecció. 
  • Recepció de declaracions de modificació de dades fiscals (domicili fiscal i domiciliacions bancàries). 
  • Gravació, manteniment i control de la informació tributària continguda en la base de dades (gravació de liquidacions, manteniment de padrons fiscals, etc.).