Directori Municipal - Departament de Projectes d'Inversions. Control Econòmic

Contacto

Telèfon: 
965149658

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
03002

Realitza les funcions següents:

  • Gestió de les partides pressupostàries per a l'adquisició centralitzada de béns o serveis. 
  • Formula les propostes relatives a operacions de crèdit o altres instruments financers a llarg termini, per al finançament de projectes i programes d'inversions, realitzant els estudis pertinents i les gestions amb les entitats financeres, així com el seu seguiment i control. 
  • Informa les propostes de revisió de tarifes del Servei de Transport Urbà de Viatgers.