Directori Municipal - Departament d'Immigració

Contacte

Teléfono: 
965230267

Ubicació

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001

Les principals funcions del Departament són les següents:

  1. Informació i assessorament a la població estrangera en matèries relacionades amb la seua situació administrativa a Espanya, com ara permisos de treball i residència.
  2. Informació i assessorament sobre l'accés de la població estrangera als recursos socials, públics o d'una altra naturalesa, com ara l'accés al sistema sanitari o a l'educatiu, entre d'altres.
  3. Informació i assessorament pel que fa a la gestió de tràmits bàsics com la inscripció en el padró, sol·licituds de beques, obtenció de llicències administratives, homologació de títols i d'altres.
  4. Informació i assessorament en relació amb els tràmits i gestions necessàries per a la constitució i legalització d'associacions.
  5. El foment dels processos d'integració en la societat espanyola del col·lectiu estranger i la promoció de la interculturalitat a la ciutat.
  6. Emissió d'informes d'arrelament i la gestió d'informes d'habitabilitat.