Directori Municipal - Departament de Comerç i Hostaleria

Contacto

Telèfon: 
965149086
965149411

Ubicación

Calle
Cervantes
3
03002

El Departament de Comerç i Hostaleria té com a missió principal l'establiment de vies de cooperació amb altres Administracions Públiques amb competències en matèria de comerç, l'establiment de mesures de promoció i foment del comerç alacantí i l'elaboració de propostes i estudis de diversa índole que afavorisquen el desenvolupament i la potenciació del comerç.

Les seues funcions són les següents:

  1. Creació i desenvolupament de programes de revitalització urbana i comercial.
  2. Tramitació administrativa de documents i expedients en matèria de comerç que hagen de ser objecte de resolucions o acords municipals.
  3. Control econòmic i gestió de les partides pressupostàries.
  4. Gestionar el Consell Local de Comerç d'Alacant.
  5. Emetre informes i formular propostes relatives al sector.
  6. Informació i assessorament al ciutadà en matèries que afecten l'activitat comercial, per mitjà d'atenció on line, telefònica i personal.
  7. Establiment de vies de cooperació amb altres Administracions Públiques, regidories i organitzacions amb competències o funcions en matèria de comerç, turisme, economia i cultura per a aprofitar les sinergies generades per a aconseguir una promoció de la ciutat de forma conjunta i efectiva.
  8. Elaboració de propostes i estudis de diversa índole que afavorisquen el desenvolupament i la potenciació del comerç.
  9. Promoure la participació del sector comercial i associacions en els assumptes municipals que els afecten, canalitzant les iniciatives, els suggeriments, la problemàtica o les necessitats en matèria comercial.
  10. Captació i gestió de subvencions i recursos per al desenvolupament de les funcions descrites.