Directori Municipal - Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social

Contacto

Telèfon: 
965145700

Ubicación

Calle
Jorge Juan
21
03002
Edificio Municipal “Puerta Ferrisa”

L'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social és un organisme autònom local de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, creat l'any 2000, per a la promoció de polítiques de desenvolupament econòmic per a la ciutat.

Entre les seues principals funcions/objectius es troba:

  • Impulsar el desenvolupament econòmic del municipi.
  • Promoure un procés de dinamització social, cultural i formatiu que fomente la creació d’empreses noves i, per tant, d'ocupació.
  • Promoure i desenvolupar una formació adequada per a la capacitació dels treballadors i afavorir la seua inserció efectiva, d'acord amb les necessitats reals de les empreses del municipi.
  • Promoure la inserció laboral de col·lectius amb més dificultat.
  • Recolzar la consolidació i la cooperació entre les empreses.
  • Promocionar l'oferta de sòl industrial, i invertir en sectors econòmics d'interés per al municipi.
  • Impulsar i gestionar pactes territorials d'ocupació.