Directori Municipal - Agència de Promoció del Valencià

Contacto

Telèfon: 
965149356

Ubicación

Calle
Jorge Juan
1
entresòl
03002
Edificio Ayuntamiento

L'Agència de Promoció del Valencià té atribuïda la realització de les funcions següents:

  1. Traducció al valencià i correcció de tots aquells textos sol·licitats per les diferents unitats administratives de l'ajuntament.
  2. Servei de traducció i/o correcció gratuït als ciutadans, mitjançant sol·licituds a través del Registre Municipal.
  3. Traducció al valencià del contingut de la pàgina web municipal i les seues actualitzacions.
  4. Actualització dels continguts de la pàgina web de l'Oficina de Promoció del Valencià sobre l'oferta de cursos de valencià, convocatòries de beques, subvencions i publicació de totes aquelles notícies relacionades amb l'ús del valencià a la ciutat d'Alacant.
  5. Col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a informar, difondre i posar a l'abast de funcionaris i ciutadans en general, informació sobre les proves per a l'obtenció dels certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
  6. Campanya de traducció gratuïta de llibrets de fogueres i barraques al valencià.
  7. Difusió de les campanyes de promoció del valencià de l'Acadèmia València de la Llengua a la ciutat d'Alacant.