Oficina d' Atenció a les persones migrades. PANGEA

Logo Oficina Atención a las Personas Migradas

L'Oficina d'Atenció a Persones Migrades, PANGEA, és un servei de la Regidoria d'Immigració, Cooperació i Voluntariat de l'Ajuntament d'Alacant per a l'acollida, informació, orientació, mediació intercultural, i assessorament jurídic de la població estrangera que resideix a la ciutat d'Alacant.

Està composta per tres serveis, prestats per personal tècnic.

Servei de Valoración i Emissió d' informes d' arrelament i  Habilitat Vivenda

  • Informe arrelament social: coordinació i gestió d'entrevistes i informes socials, per al suport a la tramitació de la residència per arrelament social.
  • Informe d'habitabilitat de vivenda: elaboració i gestió d'informes socials d'habitatge adequat, per a la tramitació d'alguns processos d'inserció i determinats permisos de residència a Espanya.

Arrelament social

Vivenda

Servei d'Acolliment, Informació i Mediació

  • Es tracta d'atencions personalitzades que consisteixen en accions d'informació, primera acollida i acompanyament a serveis necessaris per a la seua incorporació i integració social.

Més informació acollida, informació i mediació

Servei d' Assessorament Jurídic a la Població Migrada

  • Assessorament a les persones migrants sobre els recursos de l'Administració i de les entitats, seguida de les consultes per temes de garanties jurídiques.

Més informació assessorament jurídic

 

En la actualidad, los servicios descritos se prestan en las dos Oficinas PANGEA existentes en la ciudad:

      Oficina Pangea Norte:
      C/Plaza de Argel, nº 5 - 2ª planta
      Teléfono: 965 12 73 47 
 
       Oficina Pangea Centro:
      C/Calle Cervantes, nº3 - planta baja, 
            Teléfono: 965 20 32 64
 

Más información en:

oficinapangea.alicante@alicante.es

Formas de presentación:

Teléfono de atención:

965 12 73 47 / 965 20 32 64