Informe Arrelament Social

Informe de Arraigo

INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL PER A SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA TEMPORAL PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS 

És un informe necessari per a sol·licitar una autorització de residència temporal, quan la persona estrangera no té vincles familiars amb residents, i es troba a Espanya irregularment durant 3 anys.

Qui pot sol·licitar-ho:

El/la persona interessada.

Com:

Els informes d'arrelament social / inserció social es realitzen mitjançant una entrevista personal en la qual es valorarà el coneixement de l'idioma castellà i els esforços d'integració social. L'entrevista té lloc en l'Oficina Pangea Nord, situada en Plaza d'Alger, 5 - 2a planta, telèfon 965 12 73 47 i en l'Oficina Pangea Centre, situada en Carrer Cervantes, 3 - planta baixa, telèfon 965 20 32 64, i se sol·licita mitjançant cita prèvia.

 

Dades que consten en l'INFORME:

Temps de permanència d'el/la persona interessada a Espanya i en el municipi en el qual resideix actualment.

Mitjans de vida amb els quals compte.

Grau de coneixement del castellà.

Inserció en xarxes socials del seu entorn.

Programes d'inserció soci-laboral en els quals haja participat.

Altres situacions que poden determinar el seu grau d'arrelament.

 

Termini de validesa de l'informe: 3 mesos des de la data d'emissió.

Informació complementària