Ajuda Humanitària i d'Emergència

Ayuda Humanitaria y de Emergencia

Els esdeveniments succeïts en els últims anys, el conflicte de l'Aquarius, la guerra a Ucraïna, que encara persisteix; així com el terratrèmol a Turquia, al mes de febrer passat del present any, són situacions que han desembocat greus crisis humanitàries i d'emergència, per a això, l'Ajuntament d'Alacant, a través de la Regidoria d'Immigració, Cooperació i Voluntariat, ha participat en el Comité Permanent d'Acció Humanitària (CAHE) com a vocal d'aquest, que és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària.

Aquest Comité té per objecte integrar sinergies i concentrar recursos per a aconseguir l'efectivitat de les ajudes que es presten, i canalitzar l'ajuda humanitària i d'emergència de les entitats que l’integren per a prevenir i atendre les situacions d'emergència derivades de desastres naturals o provocades, de conflictes armats o d'activitats terroristes, amb l'eficàcia i la immediatesa que demanden els fets, realitzant així mateix programes de post emergència per a la reconstrucció i prevenció de riscos.

 

Comité Permanent d Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana