Concurs de Fogueres Escolars 2018

Ayuntamiento de Alicante

L'Ayuntamiento d' Alacant ha convocat el XIV Concurs de Fogueres Escolars 2018, amb  l'objecte de promoure la participació e integració de la comunitat educativa alacantina en les festes oficials de la ciutat fomentant la creació i plantà de les seues pròpies fogueres, otorgant, a tal efecte, una sèrie de premis a les millors fogueres.

La participació en aquest concurs serà lliure i oberta a tots els centres d'educació infantil, educació primaria i educació secundaria, que estant interessants en el present concurs, s'ubiquen dins del terme municipal d'Alacant.

Les centres interessats en participar presentaran o enviaran les seues proposicions al Servei de Festes i Ocupació de Vía Pública d'aquest Excmo. Ajuntament d'Alacant, en el Carrer Jorge Juan nº 1, 1ª planta, CP 03002 Alacant.També s'admetrà la seua presentació electrònica mitjançant el compte de correu  fiestas@alicante.es.

El termini de presentació de sol.licituds acabarà el dia 11 de maig de 2018.

 

Inscripción