Bases reguladores per a la concessió d’ajudes del Pla Reactiva per a Allotjaments hotelers i blocs d’apartaments turístics a la ciutat d’Alacant 2021

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9.00 hores del dilluns 17 de Maig de 2021 fins al dia 28 de Maig de 2021 a les 23.59 h. 

VEURE BUTLLETÍ OFICIAL  ACÍ

 

 

En cas de dubte, s’ha habilitat una adreça de correu electrònic per a realitzar consultes prèvies sobre el procediment a seguir o documentació a presentar: patronato.turismo@alicante.es

Presentació
Documentación a presentar: 

Veure documents annexos

Formas de Presentación