Informe Anual del Consell General del Poder Judicial 2015

Informe Anual del Consell General del Poder Judicial: Dades de denúncies, procediments penals i civils registrats, ordres de protecció i mesures de protecció i seguretat sol·licitades en els Jutjats de Violència sobre la Dona i sentències dictades pels Òrgans Jurisdiccionals en aquesta matèria l'any 2015

Tipo de documento: 
Memòries