Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Subvencions i ajudes públiques - Subvencions i ajudes públiques rebudes

Subvencions i ajudes públiques rebudes amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris, quan l'òrgan concessor siga una Administració Pública