Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Resolucions denegatòries o limitants - Resolucions que deneguen o limiten l'accés a la informació pública

Servei de Festes

Assumpte: Inadmissió a tràmit de sol·licitud sobre ocupació de sòl públic durant la celebració de les Fogueres de Sant Joan 2019