Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Pressupostos i rendició de comptes - Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització