Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Patrimoni - Relació de vehicles oficials adscrits a l'ajuntament

Relació de vehicles oficials adscrits a l'ajuntament

Relació de vehicles especials adscrits a l'Ajuntament