Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Patrimoni - Relació de béns immobles

Relació de béns immobles que siguen de propietat o sobre els quals s'ostenta algun dret real

Relació de béns immobles que siguen de propietat o sobre els que s'ostenta algun dret real