Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Consulta previa del anteproyecto de ley de gobierno abierto de la Comunidad Valenciana

Consulta previa anteproyecto Ley Goberno Abierto de la C.V.
Anteproyecto Ley gobierno Abierto C.V.

La Direcció General de Transparència i Participació sotmet a consulta pública, prevista en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el projecte de Llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat Valenciana. D’esta manera, i abans de que es redacte el text de l’avantprojecte de llei, es convida a la ciutadania a expressar les seues opinions i arguments sobre la necessitat d’esta norma, els problemes sobre els quals hauria d’actuar, els seus objectius i les mesures que hauria de comtemplar com a resposta a eixes qüestions.

La Direcció General de Transparència i Participació ha organitzat distints espais (jornades presencials, seminaris, enquestes i estudis, reunions diverses) on ja s’han pogut arreplegar les principals demandes i expectatives relacionades amb esta llei. No obstant ara es poden fer aportacions.

A més, una vegada s’elabore el text de l’avantprojecte de llei, hi haurà altres terminis d’audiència i informació pública en els quals es podran fer propostes concretes en relació al text de la proposta.

El termini d’esta fase de «consulta prèvia» finalitza el pròxim 12 de gener i per a fer les vostres aportacions heu d’utilitzar el fòrum que hem obert a la nostra pàgina web.

Us animem a participar tant en esta fase com en les següents del procés d’elaboració d’esta Llei.

En el document que trobareu al fòrum d'opinions s'explica sintèticament el contingut del futur avantprojecte de llei.

Informació complementària