Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Normativa - Normativa que és d'aplicació a l'entitat

Normativa municipal

Ordenances fiscals (taxes, preus públics, contribucions especials) ordenances reguladores, reglaments, estatuts, decrets, instruccions i una altra normativa que dicta l'ajuntament

Enlace/Documentos Formato reutilizable

Normativa estatal i autonòmica d'aplicació

Principals normes vigents de l'ordenament jurídic presentades per branques del Dret

Enlace/Documentos Formato reutilizable