Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Avaluació de polítiques públiques - Grau de compliment i resultats objecte d'avaluació

Grau de compliment i resultats objecte d'avaluació, juntament amb indicadors de mesura i valoració

Grau de compliment i resultats objecte d'avaluació, juntament amb indicadors de mesura i valoració