Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Estructura organitzativa - Relació dels procediments administratius disponibles

Relació actualitzada dels procediments administratius, amb indicació dels que estan disponibles en format electrònic, així com les seus dels registres en què poden presentar-se escrits i comunicacions

Relació actualitzada dels procediments administratius, amb indicació dels quals estan disponibles en format electrònic, així com les seus dels registres en els quals poden presentar-se