Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Estructura organitzativa - Perfil i trajectòria professional dels responsables dels diferents òrgans

En aquests moments no hi ha informació disponible d'aquesta categoria de transparència.