Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Estructura organitzativa - Organigrama actualitzat

Organigrama actualitzat que identifique els responsables dels diferents òrgans

Organigrama actualitzat que identifica als responsables dels diferents òrgans