Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Convenis i comandes de gestió - Convenis subscrits i el seu text íntegre

Convenis subscrits i el seu text íntegre

Convenis subscrits i el seu text íntegre

 

Enlace/Documentos Formato reutilizable