Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Contractació pública - Meses de contractació

Composició, funcions, forma de designació i convocatòries, i actes de les Meses de Contractació

Enlace/Documentos Formato reutilizable