Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Contractació pública - Dades estadístiques

Dades estadístiques de contractació

Dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.