Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Contractació pública - Contractes

A) Informació dels contractes de l'Ajuntament anys des de 2017

  • Dades estadístiques. 
  • Contractes menors formalitzats. 
  • Contractes majors prorrogats. 
  • Contractes majors modificats. 
  • Contractes majors deserts, renúncies i desistiments. 
  • Contractes majors formalitzats. 
  • Anuncis i licitacions d'obres públiques, urbanisme i infraestructures. 
  • Empreses que han realitzat les obres públiques més importants. 
  • Principals contractistes de l'Ajuntament. 

F) Anuncis i licitacions d'obres públiques, Urbanisme i infraestructures