Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Qualitat dels serveis públics - Grau de compliment i qualitat

En aquests moments no hi ha informació disponible d'aquesta categoria de transparència.