On van els meus diners?

Informació sobre els pressupostos i la destinació dels teus impostos a l'Ajuntament.

On van els meus diners?

Es mostren les dades referides al pressupost de l'any 2019.

Total: 257.669.212,27 €

Concepte Pressupostat
Deute Públic 3.856.296,84 €
Seguretat i Mobilitat Ciutadana 56.306.587,92 €
Habitatge i Urbanisme 13.045.270,99 €
Benestar Comunitari 47.206.804,71 €
Medi Ambient 13.259.136,78 €
Pensions 4,00 €
Altres Prestacions Econòmiques a favor d'Empleats 844.337,79 €
Serveis Socials i Promoció Social 20.921.827,74 €
Foment de l'Ocupació 2.122.534,69 €
Sanitat 792.591,60 €
Educació 12.121.872,77 €
Cultura 16.209.089,65 €
Esport 4.861.383,77 €
Comerç, Turisme i Xicotetes i Mitges Empreses 4.792.459,37 €
Transport Públic 17.082.667,60 €
Infraestructures 912.196,30 €
Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 1.249.903,22 €
Òrgans de Govern 3.697.712,64 €
Serveis de Caràcter General 30.941.475,67 €
Administració Financera i Tributària 6.973.551,55 €
Transferències a Altres Administracions Públiques 471.506,67 €