On van els meus diners?

Es mostren les dades referides al pressupost de l'any 2021.

Total: 274.252.555,90 €

Concepte Pressupostat Porcentaje
Deute públic 0,00 € 0,00%
Seguretat i mobilitat ciutadana 58.606.896,41 € 21,37%
Vivenda i urbanisme 15.434.720,55 € 5,63%
Benestar comunitari 49.535.704,51 € 18,06%
Medi ambient 10.451.396,92 € 3,81%
Pensions 4,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 844.337,79 € 0,31%
Serveis socials i promoció social 21.782.670,99 € 7,94%
Foment de l'ocupació 2.015.893,29 € 0,74%
Sanitat 816.759,26 € 0,30%
Educació 14.897.575,22 € 5,43%
Cultura 16.150.977,44 € 5,89%
Esport 5.579.037,55 € 2,03%
Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses 10.418.395,67 € 3,80%
Transport públic 19.889.106,28 € 7,25%
Infraestructures 350.001,00 € 0,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.137.976,03 € 0,41%
Òrgans de govern 4.382.243,95 € 1,60%
Serveis de caràcter general 34.095.964,98 € 12,43%
Administració financera i tributària 7.334.240,37 € 2,67%
Transferencias a otras administraciones públicas 528.653,69 € 0,19%