On van els meus diners?

Informació sobre els pressupostos i la destinació dels teus impostos a l'Ajuntament.

On van els meus diners?

Es mostren les dades referides al pressupost de l'any 2019.

Total: 257.669.212,27 €

Concepte Pressupostat
Deute públic 3.856.296,84 €
Seguretat i mobilitat ciutadana 56.306.587,92 €
Vivenda i urbanisme 13.045.270,99 €
Benestar comunitari 47.206.804,71 €
Medi ambient 13.259.136,78 €
Pensions 4,00 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 844.337,79 €
Serveis socials i promoció social 20.921.827,74 €
Foment de l'ocupació 2.122.534,69 €
Sanitat 792.591,60 €
Educació 12.121.872,77 €
Cultura 16.209.089,65 €
Esport 4.861.383,77 €
Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses 4.792.459,37 €
Transport públic 17.082.667,60 €
Infraestructures 912.196,30 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.249.903,22 €
Òrgans de govern 3.697.712,64 €
Serveis de caràcter general 30.941.475,67 €
Administració financera i tributària 6.973.551,55 €
Transferencias a otras administraciones públicas 471.506,67 €