Pagaments On-line

Este servici permet realitzar el pagament de determinats tributs i sancions de l'Ajuntament d'Alacant, utilitzant una targeta financera (Visa, Mastercard, etc.) emesa per qualsevol entitat bancària.

La utilització d'este servici no suposa cap cost addicional per al ciutadà.

Formas de Presentación